(De eerste ronde sollicitatiegesprekken vinden momenteel plaats, maar indien u belangstelling heeft voor deze vacature kunt u nog steeds reageren.)

 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe directeur vanaf 1 augustus 2018 (0,5-? fte)

De Master Frankeskoalle is een drietalige samenwerkingsschool in het Fryske Earnewâld. De Master Frankeskoalle heeft een eigen bestuurscommissie en valt dus niet onder een onderwijskoepel. Ze is een zogeheten ‘éénpitter’.

De school heeft 58 leerlingen en 8 personeelsleden bestaande uit 1 directeur, 5 leerkrachten (waaronder de intern begeleider) en 2 onderwijsassistentes. We werken met drie combinatiegroepen.

In samenwerking met de gastouder, peuteropvang en BSO is de Master Frankeskoalle momenteel bezig met het ontwikkelen van een integraal kindcentrum.


De missie van de school:

In de hal van onze school hangt een bord met de volgende tekst:

‘’Kinderen, ongeacht hun godsdienst, ras en levensbeschouwing, leren verdraagzaam met elkaar te leven en te werken en elkaars godsdienst of levensbeschouwing te eerbiedigen’’

We noemen onze school een school met ruimte. Dat zegt niet alleen iets over de royale speel- en werkruimte in en rond het gebouw, maar meer nog over de ruimte voor de kinderen en de ouders in onze school.  Ruimte is er voor:

 • de ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk;
 •  de belevingswereld van de kinderen in ons onderwijs;
 •  de talen die we spreken;
 •  de verschillende levensovertuigingen van onze ouders/verzorgers en hun kinderen.

 

Functie omschrijving:

Naast de reguliere taken van de directeur vervult de directeur ook een deel van de ‘bovenschoolse’ taken. De directeur die wij zoeken is betrokken bij het team en kan het team inspireren en leiden. Hij/zij kan goed samenwerken met andere scholen, het dorp, de gemeente en de kerkelijke gemeenschap in het dorp.

De directeursfunctie heeft een omvang van 0.5-0.6 fte, eventueel is dit indien gewenst op termijn uit te breiden met lesgevende taken.


Voor een uitgebreidere functieomschrijving: klik hier 


Functie eisen:

Wij zoeken een directeur die:

 • een voorstander is van samenwerkingsscholen;
 • een ‘brede’ levensvisie heeft (zowel in woord als daad);
 • in het bezit is van een schoolleidersdiploma (is een pre);
 • het Frysk actief beheerst;
 • een voorstander is van drietalig onderwijs en dit ook stimuleert en borgt;
 • affiniteit heeft met een kleine dorpsschool;
 • kan zorgen voor een goed pedagogisch klimaat waarin leerkrachten en leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien en dit ook borgt;
 • op een open en doortastende manier leerlingen, collega’s en ouders/verzorgers kan stimuleren, motiveren en waarderen;
 • kan anticiperen op de veranderingen en ontwikkelingen rond de school;
 • in staat is onze gemeenschappelijke visie voor de school en het ‘IKC’ te vertalen naar de dagelijkse praktijk en ook verder te ontwikkelen;
 • op de hoogte is van onderwijsvernieuwingen in het basisonderwijs, het voorschoolse onderwijs en het voortgezet onderwijs, een duidelijke visie hier op heeft en deze kan laten aansluiten bij de visie van de school;
 • in staat is om op zichzelf te reflecteren, om feedback te geven en te ontvangen;
 • toegankelijk is voor ouders/verzorgers

 

Wij bieden:

 • een enthousiast en gedreven team;
 • een prettige werksfeer met fijne leerlingen en ouders/verzorgers;
 • een mooie vernieuwde dorpsschool midden in Nationaal Park De Alde Feanen;
 • de ruimte om zichzelf verder te ontwikkelen;
 • een veelzijdige, uitdagende baan!

 

Procedure:

De vacature wordt extern opengesteld. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Meer informatie over de school kunt u vinden op www.frankeskoalle.nl.

Voor vragen over de vacature kunt u contact opnemen met Jacob Eelkema, voorzitter van de bestuurscommissie van de Master Frankeskoalle, telefoon 06 44362323.

Heeft u belangstelling voor deze vacature, stuur dan voor uiterlijk 5 maart 2018 een gemotiveerde reactie en een cv naar:

voorzitter@frankeskoalle.nl

of per post naar:

Master Frankeskoalle
t.a.v. BAC
Eilânsgrien 17
9264 TB Earnewâld

 

De eerste ronde sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 12 en 13.