Enquêtes

In mei 2015 hebben de ouders, leerlingen en leerkrachten twee verschillende enquêtes ingevuld.

Een tevredenheids enquête en een sociale veiligheids enquête.

De samenvattingen van de resultaten zijn hier in te zien.

  1. Samenvatting ouder-tevredenheid-enquête
  2. Samenvatting ouder-sociale veiligheid-enquête
  3. Samenvatting leerlingen-tevredenheid-enquête
  4. Samenvatting leerlingen-sociale veiligheid-enquête
  5. Samenvatting personeel-tevredenheid-enquête
  6. Samenvatting personeel-sociale veiligheid-enquête