Informatie

Inspectie en auditrapporten

Periodiek worden de kwaliteit en resultaten van onze school bekeken en beoordeeld. Eens in de vier jaar brengt de inspectie van Onderwijs een bezoek aan onze school. Daarnaast houden wij om de vier jaar ook een audit. U kunt hieronder de meest recente rapportages lezen.

Samenvatting Audit mei 2018:

Bij binnenkomst op de school valt de prettige sfeer in de school op. Er is gedurende de dag sprake van een goed pedagogisch klimaat, waarbij de interactie tussen alle geledingen respectvol is. De lessen die gezien zijn kenmerken zich door een goede structuur. De leerlingen zijn over het algemeen taakgericht tijden de instructie en de verwerking. De school beschikt over onderwijsassistenten die ingezet worden om leerlingen die dat nodig hebben extra te ondersteunen of leerkrachten de ruimte geven om deze ondersteuning zelf te regelen. Er is sprake van een goede betrokkenheid bij de leerlingen en de school heeft de leerlingen goed in beeld.

De rapportage is op aanvraag beschikbaar bij, via: info@frankeskoalle.nl

 

 

Samenvatting inspectierapport 2016:

Gearwurkingsskoalle "Master Frankeskoalle" heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

  • De eindresultaten voor taal en rekenen zijn voldoende.
  • De school hanteert een passend leerstofaanbod.
  • Leraren hebben de leerlingen in beeld en geven leerlingen die dat nodig hebben voldoende planmatige hulp. 
  • De uitleg is over het algemeen duidelijk.
  • De school kent een prettig en veilig schoolklimaat.
  • De school heeft voldoende zicht op het effect van de verbeteractiviteiten op school-, groeps- en leerlingniveau.

Het complete rapport is in te zien of te downloaden via onderstaande link:

Inspectierapport september 2016