Informatie

Inspectierapport 2016

Samenvatting van de belangrijkste oordelen:

Gearwurkingsskoalle "Master Frankeskoalle" heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

  • De eindresultaten voor taal en rekenen zijn voldoende.
  • De school hanteert een passend leerstofaanbod.
  • Leraren hebben de leerlingen in beeld en geven leerlingen die dat nodig hebben voldoende planmatige hulp. 
  • De uitleg is over het algemeen duidelijk.
  • De school kent een prettig en veilig schoolklimaat.
  • De school heeft voldoende zicht op het effect van de verbeteractiviteiten op school-, groeps- en leerlingniveau.

Het complete rapport is in te zien of te downloaden via onderstaande link:

Inspectierapport september 2016