Informatie

Jaarverslag en jaarrekening ('bestuursverslag').

De bestuurscommissie legt elk kalenderjaar verantwoording af. Dit kun u lezen in het bestuursverslag (jaarverslag + jaarrekening) .U kunt het bestuursverslag over 2019 hier downloaden.