Informatie

Vrij vragen voor kinderen

Er zijn soms gewichtige omstandigheden om vrij te vragen, zoals:

 • het voldoen van een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lestijden kan geschieden;
 • een verhuizing, voor ten hoogste 1 dag;
 • het bijwonen van het huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk gesloten wordt in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
 • een ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met de directeur;
 • het overlijden van ouders, bloed- of aanverwanten, duur in overleg met de directeur;
 • een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum of een 12 ½ , 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders;
 • een andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Geen gewichtige omstandigheden om vrij te vragen zijn:

 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan;
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn ( bijv. in het voortgezet onderwijs ).