Nieuws - Strak yn de lak!

Sa sjogge wy de skoalle it leafst, ûnder in moaie blauwe loft. Nei de maaiefakânsje liket it noch moaier want Vriesia Schilders Totaal B.V. set alles wer strak yn de ferve!

 

Geplaatst op: 06 Mei 2021

terug