MASTER FRANKESKOALLE EARNEWALD ZOEKT PER SCHOOLJAAR 2022-2023 EEN DIRECTEUR  (0,6 FTE )

De Master Frankeskoalle is een samenwerkingsschool in het Fryske Earnewâld. De Master Frankeskoalle heeft een eigen bestuurscommissie en valt dus niet onder een onderwijskoepel. Ze is een zogeheten ‘éénpitter’.  

De school heeft 48 leerlingen en 8 personeelsleden, bestaande uit 1 directeur, 4 leerkrachten, 1 intern begeleider en 2 onderwijsassistenten. We werken met drie combinatiegroepen. Wij bieden drietalig (Nederlands, Frysk en English) onderwijs aan en hebben sinds 2021 het 3TS-plus certificaat. 

Samen met gastouderopvang ‘Appels en Parren’ en peuteropvang en BSO ‘Vandaag’ vormt de Master Frankeskoalle een integraal kindcentrum. 

De missie van de school: 

In de hal van onze school hangt een bord met de volgende tekst: 

‘’Kinderen, ongeacht hun godsdienst, ras en levensbeschouwing, leren verdraagzaam met elkaar te leven en te werken en elkaars godsdienst of levensbeschouwing te eerbiedigen’’ 

We noemen onze school een school met ruimte. Dat zegt niet alleen iets over de royale speel- en werkruimte in en rond het gebouw, maar meer nog over de ruimte voor de kinderen en de ouders in onze school.  Ruimte is er voor: 

 • de ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk; 
 • de belevingswereld van de kinderen; 
 • de talen die we spreken; 
 • de verschillende levensovertuigingen van onze ouders/verzorgers en hun kinderen. 

Functie omschrijving: 

Naast de reguliere taken van de directeur vervult de directeur ook een deel van de ‘bovenschoolse’ taken. De directeur die wij zoeken is betrokken bij het team, kan het team inspireren en leiden en kan, indien nodig, bijspringen voor de klas.  

Hij/zij kan goed samenwerken met andere scholen, het dorp, de gemeente en de kerkelijke gemeenschap in het dorp.  

De directeursfunctie heeft een omvang van 0.6 fte.  

Functie eisen: 

Wij zoeken een directeur die: 

 • kan zorgen voor een goed pedagogisch klimaat waarin leerkrachten en leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien en dit ook borgt;  
 • op een open en doortastende manier leerlingen en collega’s kan stimuleren, motiveren en waarderen en toegankelijk is voor ouders/ verzorgers; 
 • kan anticiperen op de veranderingen en ontwikkelingen rond de school; 
 • op de hoogte is van onderwijsvernieuwingen in het basisonderwijs, het voorschoolse onderwijs en het voortgezet onderwijs, een duidelijke visie hier op heeft en deze kan laten aansluiten bij de visie van de school; 
 • in staat is onze gemeenschappelijke visie voor de school en het ‘IKC’ te vertalen naar de dagelijkse praktijk en ook verder te ontwikkelen; 
 • in staat is  op zichzelf te reflecteren,  feedback te geven en te ontvangen; 
 • een ‘brede’ levensvisie heeft (zowel in woord als daad) en voorstander is van samenwerkingsscholen; 
 • het Frysk actief beheerst; 
 • een voorstander is van drietalig onderwijs en dit ook stimuleert en borgt; 
 • lesbevoegdheid heeft en in het bezit is van een schoolleidersdiploma (is een pré); 
 • affiniteit heeft met een kleine dorpsschool; 

 

Wij bieden: 

 • een enthousiast en gedreven team; 
 • een prettige werksfeer met fijne leerlingen en goed contact met ouders/verzorgers; 
 • een mooie vernieuwde, financieel gezonde dorpsschool midden in het Nationaal Park  ‘De Alde Feanen’; 
 • een daadkrachtige éénpitter met korte lijnen tussen bestuurscommissie, MR, team en ouders; 
 • de ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling; 
 • een functie met salaris conform CAO PO; 
 • een veelzijdige, uitdagende baan! 

 

Procedure: 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

De eerste ronde sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 20 tot en met 24 juni 2022. 

 

Meer informatie over onze school kun je vinden op www.frankeskoalle.nl. 

Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Siebrig Koopmans, voorzitter van de bestuurscommissie van de Master Frankeskoalle, telefoon 06 33795658. 

 

Enthousiast geworden? 

Reageer dan uiterlijk 12 juni 2022 door je CV met motivatiebrief te sturen naar:  

voorzitter@frankeskoalle.nl  

 

of per post naar: 

Master Frankeskoalle 

t.a.v. Siebrig Koopmans 

Eilânsgrien 17 

9264 TB Earnewâld