Home

Earnewâld is een klein dorp in Fryslân en ligt in het waterrijke gebied van het nationaal park "De Alde Feanen" tussen Drachten en Leeuwarden. Het dorp telt ruim 400 inwoners. Veel inwoners verdienen hun boterham in de toeristische sector ( jachthavens, campings, bungalowpark, horeca etc.). Onze school draagt de naam van master (= Fries voor meester ) Franke. Hij is hoofdonderwijzer geweest van de openbare lagere school in Earnewâld van 1948 tot 1979. Sinds augustus 1989 is de openbare basisschool door het gemeentebestuur overgedragen aan een bestuurscommissie en is de Master Frankeskoalle in Earnewâld een samenwerkingsschool ( Fries : gearwurkingsskoalle ) geworden.

Himmeldei 2017

Vandaag hebben alle leerlingen van school onder begeleiding van ouders/pake het hele dorp schoongemaakt in het kader van "Supporter van Schoon". Tot in de verste uithoeken! Van de Manjepetswei tot en met het Smidspaed, het strandje, de speeltuin, de havens, niks werd overgeslagen, wat hebben de kinderen enthousiast hun best gedaan! Echt petje af! Volgend jaar weer! Kijk in het Fotoboek voor alle foto's.

 

Himmeldei

Woensdagmiddag 22 maart gaan we met z'n allen Earnewâld 'himmeljen' (schoonmaken) tijdens Himmeldei! Alle kinderen doen mee! Start vanaf 12.30 uur.

Winterkuier mei It Fryske Gea

De winterkuier fan de bern fan de Master Frankeskoalle mei It Fryske Gea. Wat ha we in prachtige gearwurking. Alde klean oan, learzen oan en lekker de natoer yn. Underweis sjogge we en leare we fan alles oer de natoer yn Earnewald.

It giet oan!

Ijsclub Lyts Bigjin Earnewâld, wilde deze ijskans niet zomaar voorbij laten gaan en organiseerde voor de kinderen van de Master Frankesskoalle schaatswedstrijden op natuurijs. Wat kunnen de kinderen van de MFS geweldig schaatsen. We hebben een heerlijke schaatsochtend gehad.