Home

Earnewâld is een klein dorp in Fryslân en ligt in het waterrijke gebied van Nationaal Park De Alde Feanen, tussen Drachten en Leeuwarden. Het dorp telt ruim 400 inwoners. Veel inwoners verdienen hun boterham in de toeristische sector ( jachthavens, campings, bungalowpark, horeca etc.). Onze school draagt de naam van master (= Fries voor meester ) Franke. Hij is hoofdonderwijzer geweest van de openbare lagere school in Earnewâld van 1948 tot 1979. Sinds augustus 1989 is de openbare basisschool door het gemeentebestuur overgedragen aan een bestuurscommissie en is de Master Frankeskoalle in Earnewâld een samenwerkingsschool ( Fries : gearwurkingsskoalle ) geworden.
 

 

Hieronder ziet u de meest recente nieuwsberichten:
Voor meer berichten en foto's verwijzen wij graag naar: https://www.facebook.com/masterfrankeskoalle/

FAKATUERE!!

FAKATUERE!! Sjoch foar alle ynformaasje: https://frankeskoalle.nl/leerkracht-gezocht/

 

IJsvrij

Code rood! Het KNMI voorspelt morgenochtend voor Friesland (en de rest van Nederland) op grote schaal ijzel en raadt iedereen ten zeerste af de weg op te gaan. Het wordt gevaarlijk glad. We hebben besloten de school morgen te sluiten en de kinderen hebben wederom een dag vrij. It is net oars!

 

Learkrêft 4/5/6 socht!

Wy sykje in learkrêft middebou!

Foar de perioade fan 22 maart 2021 o/m 31 desimber 2021 binne wy op syk nei in entûsjaste learkrêft dy’t de middenbou (groepen 4, 5 en 6) lesjaan wol! Dit yn ferbân mei in langduerige ferfanging.

Wy biede:
• In waarme, trijetalige gearwurkingsskoalle ‘mei romte’;
• In hecht tiim;
• In moaie, fernijde skoalle yn it natuergebiet ‘De Alde Feanen;
• In tydlike oanstelling fan 0.4 FTE, op tongersdei en freed;
• Oantreklike arbeidsfoarwearden.

Wy freegje in learkrêft dy’t:
• Belutsen en entûsjast is, mei gefoel foar learlingen dy’t wat ekstra’s nedich hawwe;
• Underfyning yn it ûnderwiis hat;
• Sawol it Frysk as it Nederlânsk en Ingelsk behearsket;
• Goed gearwurkje kin;
• Foarm jaan kin oan de ferskillen yn libbensoertsjûging.

Nijsgjirrich wurden? Mail jo motivaasje en CV foar 8 maart 2021 nei: c.vanhes@frankeskoalle.nl
Of skilje; Chris van Hes, 0511-539509.

De petearen kinne 15, 17 en 18 maart (eft. digitaal) plakfine.

Leerkracht 4/5/6 gezocht!

DIT BERICHT GRAAG DELEN!

Wij zoeken een middenbouwleerkracht!

Voor de periode van 22 maart 2021 t/m 31 december 2021 zoeken wij een enthousiaste leerkracht die de middenbouw (groepen 4, 5 en 6) wil lesgeven!

Wij bieden:

• Een warme, drietalige samenwerkingsschool ‘met ruimte’;
• Een hecht team;
• Een mooie, vernieuwde school midden in het natuurgebied ‘De Alde Feanen’;
• Een tijdelijke aanstelling van 0.4 FTE, op donderdag en vrijdag;
• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

 

Wij vragen een leerkracht die:
• Betrokken en enthousiast is met gevoel voor leerlingen die wat extra nodig hebben;
• Ervaring in het onderwijs heeft;
• De Friese, Nederlandse en Engelse taal (mondeling) beheerst;
• Goed kan samenwerken;
• Vorm kan geven aan de verschillen in levensbeschouwing.

Interesse? Mail uw motivatie en CV voor 8 maart 2021 naar: c.vanhes@frankeskoalle.nl
Of bel; Chris van Hes, 0511-539509.

De gesprekken kunnen op 15, 17 en 18 maart (evt. digitaal) plaatsvinden.

IJsvrij

Het bestuur, team en MR hebben besloten de kinderen morgen (maandag 8 februari) ijsvrij te geven. Rijkswaterstaat roept iedereen op ook maandagochtend niet de weg op te gaan. De school is daarom morgen dicht. Wij gaan er van uit dat we iedereen dinsdagochtend weer op school mogen verwelkomen en daar kijken we naar uit!