Visie

In de hal van onze school hangt een bord met de volgende tekst:

"Kinderen, ongeacht hun godsdienst, ras of levensbeschouwing leren verdraagzaam met elkaar te leven en te werken en elkaars godsdienst of levensbeschouwing te eerbiedigen".

Onze visie op onderwijs

We noemen onze school een school met ruimte. Dat zegt niet alleen iets over de royale speel- en werkruimte in en rond het gebouw, maar meer nog over de ruimte voor de kinderen en de ouders in onze school.

Ruimte is er voor:

  • de ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk
  • de belevingswereld van de kinderen in ons onderwijs
  • de talen die we spreken
  • de verschillende levensovertuigingen van de ouders

Voor een verdere uitwerking van de uitgangspunten van onze school verwijzen we u naar de schoolgids die u kunt downloaden.