Klachtenregeling

Als u klachten heeft over de gang van zaken op school, van welke aard ook, kunt u dit het best bespreken met de betrokken leerkracht of de directeur.

ls dat overleg op school geen afdoende oplossing biedt, dan kunt u uw probleem voorleggen aan de centrale contactpersoon voor de klachtenregeling van onze school. De contactpersoon bij ons op school zowel voor de ouders als het personeel is Jeannette Perdok. Zij kan in voorkomende gevallen doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

U kunt deze vertrouwenspersoon ook rechtstreeks benaderen. De externe vertrouwenspersoon bij ons op school is Wybe Postma ( ‘t Hof 5, 9261 VS Eastermar, 0512 471615 en 06 22310712, w.postma20@chello.nl).

Biedt het overleg met de contactpersoon en/of de vertrouwenspersoon geen afdoende oplossing voor het probleem, dan kunt u uiteraard ook met de bestuurscommissie in overleg gaan.

Vindt u bij de school, externe vertrouwens-persoon en/of de bestuurscommissie geen gehoor voor uw klacht, dan bestaat de mogelijkheid dat u uw klacht kenbaar maakt bij een externe klachtencommissie. Op school is een formele klachtenregeling aanwezig en u mag altijd inzage vragen in deze klachtenregeling. In de klachtenregeling staan alle mogelijkheden en rechten die u heeft, wanneer u klachten heeft over de gang van zaken op school.