Contact

Gearwurkingsskoalle Master Frankeskoalle

Directeur: Petra Moedt
Email: p.moedt@frankeskoalle.nl of via de algemene e-mail: info@frankeskoalle.nl 
Doorgaans aanwezig op: maandag, dinsdag en donderdag

Onze MR is te bereiken via:
Email: mr@frankeskoalle.nl (mevr. G.A. Postma)

De bestuurscommissie is te bereiken via:
Email: voorzitter@frankeskoalle.nl (dhr. Buma)
Email: secretaris@frankeskoalle.nl (dhr. Jelsma)

Bestuurscommissie

Functie Naam Aftredend
Voorzitter Tjerk Buma 1 januari 2028
Secretaris Eeltje Jelsma 1 januari 2030
Penningmeester Tine Bakker 1 januari 2027
Algemeen Siebrig Koopmans 1 januari 2026
Algemeen Froukje Timmermans 1 januari 2025
Algemeen Vacature  

 

Intern toezichtsorgaan

Henk Kok

Alien de Boer

Te bereiken via:

Email:  interntoezicht@frankeskoalle.nl

 

Adres
Eilânsgrien 17
9264 TB Earnewâld
Tel.: 0511 – 539509

Klik hier voor een Routebeschrijving naar de Master Frankeskoalle.