KindConcept

Intergraal KindConcept

Sinds enkele jaren streven verschillende organisaties in Earnewâld naar een sluitend aanbod  
voor 0 tot 12- jarigen en dat slaagt heel goed! Betrokken partijen zijn: de Master Frankeskoalle, Kinderopang Garyp en Appels & Parren. De VSO/BSO en Peuteropvang is in de Master Frankeskoalle gelocaliseerd, gastouderbureau Appels en Parren is een zelfstandige locatie. 

Er is bewust gekozen voor een Integraal KindConcept en geen Integraal KindCentrum. Een centrum zou betekenen dat het complete aanbod onder één dak en onder één directeur zou moeten vallen. Bij ons Integrale KindConcept stemmen we, waar mogelijk, onze visies en handelen op elkaar af (bijvoorbeeld: voedingsbeleid of de observatielijsten). We zorgen er wel voor dat elke organisatie bewegingsvrijheid houdt om de eigen kracht maximaal te kunnen benutten!