KindConcept

BSO

De BSO wordt verzorgd door Kinderopvang Garyp. De kinderen kunnen hier na schooltijd worden opgevangen in een gezellige ruimte in de school.

Momenteel is er alleen op maandag BSO. Indien u op een andere dag gebruik wil maken van de BSO, dan kunt u contact opnemen met Lynke Reitsma 0637332822. Samen kan er dan gekeken worden naar de eventuele andere mogelijkheden.