Informatie

Bestuursverslag: jaarrekening + jaarverslag

De Bestuurscommissie Master Frankeskoalle legt elk kalenderjaar verantwoording af. Dit kun u lezen in het bestuursverslag. .U kunt het bestuursverslag over 2019 hier downloaden.
Het bestuursverslag 2020 is in concept klaar, deze moet echter nog worden vastgesteld.