Informatie

Bestuursverslag: jaarrekening + jaarverslag

De Bestuurscommissie Master Frankeskoalle legt elk kalenderjaar verantwoording af. Dit kun u lezen in het bestuursverslag. U kunt het bestuursverslag over 2021 hier downloaden.