Informatie

Bestuursverslag: jaarrekening + jaarverslag

De Bestuurscommissie Master Frankeskoalle legt elk kalenderjaar verantwoording af. Dit kun u lezen in het bestuursverslag. U kunt het bestuursverslag over 2020 hier downloaden.
Het bestuursverslag 2021 is in concept klaar, deze moet echter nog worden vastgesteld.