Informatie

Schooltijden

De indeling van iedere dag ziet er voor alle groepen als volgt uit:

08.30 - 10.15 uur Spelen/Werken/ Leren
10.15 - 10.30 uur Korte Pauze/Fruit eten
10.30 - 12.00 uur Spelen/Werken/ Leren
12.00 - 12.30 uur Lunch en Pauze
12.30 - 14.00 uur Spelen/Werken/ Leren
  • Om 10.15 hebben de groepen 3 t/m 8 een kwartier pauze. Groep 1/2 heeft van 10.30-11.00 uur pauze. 
  • Leerlingen die nog niet leerplichtig zijn (4-jarigen) en waarvoor de dag eerst nog te lang blijkt,
    kunnen in overleg met de groepsleerkracht om 12.00 uur door de ouders worden opgehaald.