Informatie

Drietalige school

Kinderen moeten zich in de taal thuis voelen. Dat geldt in de eerste plaats voor de moedertaal. In Fryslân is dat voor de meeste kinderen het Fries. Voor veel kinderen, vooral in de grotere plaatsen, is de moedertaal Nederlands. Omdat beide talen erkend zijn als rijkstalen, hebben ze beide een plaats gekregen op school. Dat is in de wet vastgelegd en verder uitgewerkt in de kerndoelen. Vanwege de toenemende internationalisering is het ook voor kinderen belangrijk dat ze kunnen communiceren met kinderen uit andere landen. Engels is daarvoor het meest geschikt. In de wet (1985) is vastgelegd dat in de bovenbouw het vak Engels moet worden gegeven. In de praktijk betekent dit dat drie talen naast elkaar worden gebruikt. Het Fries wordt niet alleen als vak gegeven, maar ook als voertaal bij andere vakken gebruikt. Vanaf groep 1 staat er Engels op het lesrooster. Vanaf groep 7 wordt het Engels ook als voertaal ingezet bij een ander vak.