Informatie

Enquête

Jaarlijks nemen wij verschillende enquêtes af. De enquêtes dienen primair als meetinstrument op verschillende onderdelen.

In november 2018 is de oudertevrendeheidsenquête afgenomen. U kunt de resulaten lezen door te klikken op: Oudertevredenheidsenquete.