Informatie

Enquête

Jaarlijks nemen wij verschillende enquêtes af. De enquêtes dienen primair als meetinstrument op verschillende onderdelen. In schooljaar 2019-2020 is echter geen enquête afgenomen, i.v.m. Corona.

In december 2020 is de oudertevrendeheidsenquête afgenomen. U kunt de resulaten lezen door te klikken op: Oudertevredenheidsenquête, een nadere analyse van de oudertevredenheidsenquête treft u hier aan.