Informatie

Enquête

Jaarlijks nemen wij verschillende enquêtes af. De enquêtes dienen primair als meetinstrument op verschillende onderdelen.

Afgelopen november is de oudertevrendeheidsenquête afgenomen. U kunt de resulaten lezen door te klikken op: Oudertevredenheidsenquete.